Smeekbede voor de Eerste Kamer: check heel goed naar de Crypto wetten en gooi de privacy niet weg!

Simon Lelieveldt, Regulatory & Compliance Consultant,  doet een hartstochtelijk pleidooi voor het kijken naar privacy in de drie huidige wetsvoorstellen die goedgekeurd  moeten worden door de Eerste Kamer. Simon pleit dat de Eerste Kamer de wetten zorgvuldig moet checken op privacy en handhaafbaarheid. Dit door middel van de Raad van State nog een keer te vragen om advies. De drie wetsvoorstellen zijn als volgende:

  1. 1. De toepassing van anti-witwassen richtlijn van de EU door middel van strenge vergunningen, o nee registraties met heel veel voorwaarden, die de crypto wereld van Nederland de nek om zal draaien.
  2. 2. Het oprichten van een bankportaal, wat inhoudt dat er direct inzage is welke bankrekeningen elke Nederlander heeft;
  3. 3. Het Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register, wat inhoudt dat er inzage is welke Nederlander eigenaar is van een onderneming. Zoek je John de Mol op, en je weet alles.

Nederland doet veel controle dan Europa vraagt en dit maakt de privacy zeer zwak. Bovendien worden de Crypto en Blockchain industry in Nederland bijna onmogelijk. Leden van de Eerste Kamer, kijk hier goed naar! Daar besta je voor!